Turi i informacionit mbi patentat konsiston në katëmodule mësimore. Secila prej tyre ka një video prezantuese dhe dy ose tre kapituj teorik. Në fund të çdo kapitulli ka ushtrime që të testoni atë që keni mësuar.